βλίξαι

βλίσσω
aor imperat mid 2nd sg
βλίσσω
aor inf act
βλίξαῑ , βλίσσω
aor opt act 3rd sg
βλίττω
cut out the comb of bees
aor imperat mid 2nd sg
βλίττω
cut out the comb of bees
aor inf act
βλίξαῑ , βλίττω
cut out the comb of bees
aor opt act 3rd sg
βλίζω
fig-leaf
aor imperat mid 2nd sg
βλίζω
fig-leaf
aor inf act
βλίξαῑ , βλίζω
fig-leaf
aor opt act 3rd sg

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.